skip to Main Content

ตู้ควบคุมปั้มน้ำ ทำงานตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ

ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาการใช้งานตู้ควบคุมปั้มน้ำ ทั้งที่เป็นระบบพื้นฐานและเป็นปั้มน้ำระบบขึ้นสูง ไม่ว่างจะเป็นทำงานตามอุณหภูมิ ทำงานตามเวลา ทำงานตามแสงแดด หรือจะเป็นฟังก์ชั่นการทำงานที่ซับซ้อนที่จำเป็นต้องใช้ PLC เข้ามาช่วยในระบบ ทางเราก็สามารออกแบบและจัดการปัญหาที่ทางลูกค้าต้องการได้ครับ ซึ่งตู้ควบคุมปั้มน้ำทั่วไป อาจจะจำแนกตามลักษณะประเภทการทำงานได้ดังนี้

ตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบ Transfer Pump

เป็นตู้ควบคุมประเภทสั่งผ่านน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ที่มักจะเป็นปั้มน้ำขนาดใหญ่และทำงานโดยการใช้ระบบ Star-delta ควบคุมการเปิด/ปิด หรืออาจจะเป็นอินเวอร์เตอร์ควบคุมเลยก็ได้  จะมีอุปกรณ์อื่นๆช่วยให้ตู้ควบคุมจำพวกนี้ทำงานได้ดีขึ้น เช่น Float less relay , Timer , หรืออาจจะใช้งานระดับสูงจนต้องใช้ระบบ PLC ควบคุมก็อาจจะเป็นได้ บางระบบใหญ่ๆ ก็จะมีการใช้งานระบบ SCADA เพื่อการตรวจสอบระบบทั้งหมดเลยก็เป็นได้

ตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบ Booster Pump

ระบบควบคุมปั้มน้ำที่มักจะใช้ Pressure Switch เป็นตัวช่วยในการตัดต่อระบบ ซึ่งมักจะใช้กับลักษณะการส่งน้ำที่ต้องการแรงดันที่คงที่ เช่น ตามอาคารบ้านเรือน ตามโรงงานต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ Click

ตู้ควบคุมปั้มน้ำที่ต้องใช้ฟังก์ชั่นในการทำงาน

การใช้อุปกรณ์เสริมต่อเข้าไปในระบบส่งจ่ายน้ำ จะทำให้ระบบนั้นทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นมิตรต่อการแก้ไขและการบริหารจัดการ อุปกรณ์ที่มักจะใช้ในตู้ควบคุมก็พวก Timer , Temp Controller , หรือแม้กระทั่ง Temp Transmitter ก็อาจจะถูกใช้ด้วยในระบบควบคุมปั้มน้ำที่ต้องการความละเอียดจริงๆในการควบคุม

ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นพิเศษแบบนี้จำเป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการสร้างระบบขึ้นมา แน่นอนทางเราสามารถตอบโจทย์ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนครับ