skip to Main Content

ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมการเขียนโปรแกรม ตู้ควบคุมพีแอลซี ราคาถูก เหมาะสำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนักแต่จำเป็นต้องใช้ PLC ในระบบเพราะจะสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่าการใช้ระบบ Relay Control

พีแอลซีพื้นฐานที่ใช้เป็นหลักในตู้ควบคุมนี้

เราใช้  FX3G PLC เป็นตัวประมวลผลหลักในตู้ควบคุมนี้ ซึ่งสามารถจำแนกตาม IO ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  1. 14MR  8INPUT 6OUTPUT
  2. 24MR 14INPUT 10OUTPUT
  3. 40MR 24INPUT 16OUTPUT
  4. 60MR 36INPUT 24OUTPUT

ซึ่งก็อยู่ที่ผู้ใช้งานว่าจะเลือกใช้จำนวน IO เท่าไหร่ เพราะ IO ที่ต่างกันหมายถึงจำนวนของอุปกรณ์ที่ต่างกันและราคาก็ต่างกันด้วย

[vc_single_image image=”1335″]

หน้าจอควบคุมหลักในตู้ควบคุมนี้

สำหรับหน้าจอควบคุม มีแค่หน้าจอควบคุมขนาด 7″ เท่าในที่จะถูกใช้เป็นการควบคุมหลัก ซึ่งเป็นจอ GS2107-WTBD-N GT2000 Simple ของมิตซูบิชิ อิเล็กทริค ซึ่งมีรูปตัวอย่างด้านล่าง

[vc_single_image image=”1336″]

และรายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะสามารถดูรายการได้ตามลิ้งด้านล่างนี้นะครับ