skip to Main Content

การใช้งานระบบ สตาร์-เดลต้า ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยลดกระแสช่วงเปิดได้มากกว่าระบบ DOL. ( Direct Online ) โดยอาศัยหลักการตัดต่อมอเตอร์ซึ่งมี 2  โหมด คือ สตาร์ในช่วงเปิด และ เดลต้าในช่วงจังหวัดทำงาน ซึ่งมีอุปกรณ์สำคัญที่ทำงานร่วมกันคือ สตาร์-เดลต้า ทามเมอร์ ที่ทางเราได้ทำบทความแนะนำไปให้แล้วนะครับ

[vc_single_image image=”1703″]

สำหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 11 Kw ขึ้นไปแนะน้ำให้ใช้ระบบเปิด ปิดแบบสตาร์เดลต้า เพราะว่าการเปิดโดยไม่ใช้ระบบสตาร์-เดลต้านั่นเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าอย่างมาก ทางเรายินดีให้คำปรึกษา เสนอราคาและออกแบบระบบเพื่อให้เป็นตามที่ผู้ใช้ต้องการ