skip to Main Content

อินเวอร์เตอร์ชไนเดอร์ – Altivar

อินเวอร์เตอร์ชไนเดอร์ อิเล็กทริค เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพการใช้งาน มีให้เลือกใช้งานหลารุ่น ตั้งแต่รุ่นถูกสุดไปจนถึงรุ่นที่แพงที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันก็จะแบ่งแยกคุณภาพของอินเวอร์เตอร์ที่แตกต่างกัน

ATV930 series
อินเวอร์เตอร์รุ่นที่ดีที่สุดของชไนเดอร์ อิเล็กทริค มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่พร้อมกับการใช้งานทุกระดับ สามารถใช้งานได้กับทุกโหลด
>More Detail<

ATV630 series
อินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ที่ควบคุมพัดลมและปั้มน้ำ
>More Detail<

ATV610 series
อินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ที่ควบคุมพัดลมและปั้มน้ำ
>More Detail<

ATV320 series
อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อการสร้างเครื่องจักรชนิดต่างๆโดยเฉพาะ
>More Detail<

ATV310 series
อินเวอร์เตอร์รุ่นที่ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่นง่ายๆ